Kontakt

 

Nezisková organizácia Vysnívaný domov 
        
Sklenárova 1359/4         
821 09  Bratislava
Výpis zo registra neziskových org. číslo: VVS/NO-9/2013         
Výpis zo živnostenského registra č. 110-219804