Jedálny lístok

15. týždeň

Strava sa bude vydávať od 11.00 – 12.00 pri vstupných bielych dverách. Prosíme všetkých, ktorí si prídu prevziať stravu o to, aby použili ochranné prostriedky a nevytvárali skupiny, ale dodržiavali medzi sebou rozostupy.

Ďakujeme.